נוטריון

חותמת אפוסטיל
נוטריון

מהי העלות לעבודה מול אפוסטיל

אפוסטיל היא חותמת רשמית שמאמתת את המסמך אליה היא מצורפת. זהו תהליך אימות בינלאומי מקוצר, שמאפשר לאשר את נכונותם של מסמכים או את דיוק התרגום של המסמך. כדי לקבל אפוסטיל,